Chương 1: Giới Thiệu Next

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Khái niệm 03 lớp của 01 phần mềm quản lý nhân sự online.

§  Từ kỹ thuật & khái niệm quản lý trong eTimeGold.

§  Tự kiểm tra và nhận biết điều kiện cần khi sử dụng eTimeGold.

Ø Thông tin cấu hình máy tính.

Ø Điều kiện mạng.

Ø Trình duyệt web.

§  Trang Tổng Quan của hệ thống eTimeGold.

§  Mô hình điện toán đám mây & bảo mật dữ liệu.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
Next