XI. Mẫu C69a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp DSPHSK Sau Thai Sản PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Mẫu này được lập khi đơn vị có phát sinh nhân viên nghỉ hưởng trợ cấp DSPHSK sau thai sản theo quy định của BHXH. Cụ thể như sau

Trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ sinh con mà sức khỏe còn yếu.

Trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu mà sức khỏe còn yếu.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Làm mới danh sách mẫu C69a-HD đang được hiển thị

Ký duyệt thông tin mẫu C69a-HD

Xem trước mẫu C69a-HD

(Nút trên từng tab dữ liệu)

 

Dùng để tạo mới mẫu C69a-HD

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C69a-HD đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu C69a-HD

Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu

      Nghỉ vắng

Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXh đã khai báo ở nghiệp vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C69a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.

a.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

b.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]20, click nút [Thực Hiện].

c.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

d.     Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “2534000.”

f.      Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “2”.

g.     Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “2”.

h.     Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].

i.      Click chọn ngày 10/01/2012 ở cột [Đến ngày].

j.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu C69a-HD tháng 01.2012”.

k.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

3.     Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C69a-HD.

4.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu C69a-HD.

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin mẫu C69a-HD

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C68a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=20, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.     Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu C69a-HD tháng 01.2012” thành Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu C69a-HD”

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C69a-HD

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C69a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=20.

3.     Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C69a-HD.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext