II. Danh Mục Khám Chữa Bệnh Theo Quy Định Bảo Hiểm Hiện Hành PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Để đăng ký bảo hiểm y tế cho nhân viên, người dùng cần biết thông tin về danh mục các bệnh viện có nhận khám BHYT trong khu vực của mình.

Danh mục này người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa theo thay đổi danh mục bệnh viện khám chữa bệnh tại đơn vị của mình.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới thông tin nơi khám chữa bệnh

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin cơ sở KCB đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin cơ sở khám chữa bệnh

Làm mới danh sách cơ sở khám chữa bệnh đang được hiển thị

 

Xuất báo cáo danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo

Hướng dẫn từng bước thực hành

Khởi tạo thông tin khám chữa bệnh

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nơi khám chữa bệnh].

2.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

aaaaa

a.     Đăt trỏ chuột ở cột [Mã KCB], nhập “022”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tên KCB], nhập BỆNH VIỆN QUẬN 9.

c.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Mã Tỉnh], màn hình hiển thị danh sách mã tỉnh theo quy định KCB của BHYT. Click chọn dòng có mã tỉnh là 079, click nút [Thực hiện].

d.     Cột [Tên Tỉnh].

e.     Đặt trỏ ở cột [Địa chỉ], nhập Lê Văn Việt – Khu phố 2   P.Tăng Nhơn Phú  - Quận 9.

3.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách khám chữa bệnh theo dạng lưới dữ liệu.

             

Chỉnh sửa thông tin khám chữa bệnh

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nơi khám chữa bệnh].

2.       Click chọn dòng dữ liệu có thông tin [Mã KCB]022. Cick nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.       Đặt trỏ chuột tại cột [Tên KCB], sửa “BỆNH VIỆN QUẬN 9 thành BV QUẬN 9”.

4.       Click nút [Lưu Trữ] để hoàn tất chỉnh sửa.

Xóa thông tin khám chữa bệnh

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nơi khám chữa bệnh].

2.       Click chọn dòng dữ liệu có thông tin [Mã KCB]022. Cick nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.       Click nút [Xóa] để xóa dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]“022”.

Điều khiển report khi xem các báo cáo biểu mẫu BHXH

Quản lý biểu mẫu thu

eTimeGold cung cấp cho người dùng các biểu mẫu thu, phục vụ cho việc đăng ký mới, điều chỉnh mức đóng, điều chỉnh lao động, điều chỉnh hồ sơ khi tham gia BHXH theo quy định.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext