III. Tờ Khai 01-TBH: Tờ Khai Tham Gia BHXH, BHYT, BHTN Bắt Buộc PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Mỗi nhân viên trong công ty khi lần đầu tiên tham gia BHXH thì tờ khai 01-TBH là hồ sơ bắt buộc phải có.

Nút chức năng trên giao diện

 

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới tờ khai 01-TBH

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin tờ khai 01-TBH đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin tờ khai 01-TBH

Làm mới danh sách tờ khai 01-TBH đang được hiển thị

 

Ký duyệt thông tin tờ khai 01-TBH

 

Xem trước mẫu tờ khai của dòng dữ liệu đang chọn

 

Hướng dẫn từng bước thực hành

Khởi tạo thông tin tờ khai 01-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tờ khai 01-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

3.     Nhập thông tin cho tờ khai 01-TBH

a.     Đăt trỏ chuột ở cột [Quyền lợi KCB], nhập 0”.

b.     Cột [Thời gian đóng BHXH], nhập “01/10/2011.

c.     Đăt trỏ chuột ở cột [Đóng từ tháng/năm], nhập “01/10/2011”.

d.     Đăt trỏ chuột ở cột [Đến tháng/năm], nhập “01/10/2011”.

e.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Mã đăng ký KCB], màn hình hiển thị danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]“022”, click nút [Thực Hiện].

f.      Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP], [Địa chỉ KCB].

g.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]5, click nút [Thực Hiện].

h.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên].

i.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo tờ khai 01-TBH cho NV có mã AC=5, tham gia BH từ tháng 10.2011”.

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách tờ khai dạng lưới dữ liệu.

5.     Chọn dòng dữ liệu có Mã AC 5, click nút [Hiệu lực] để xác nhận tờ khai 01-TBH của NV 5 chính thức được duyệt tham gia BHXH theo quy định.

6.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn dòng dữ liệu chứa nhân viên AC5, click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu biểu tờ khai 01-TBH chứa thông tin nhân viên đang chọn.

01a

01ab

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin tờ khai 01-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tờ khai 01-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=5, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.     Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa Thực hành khai báo tờ khai 01-TBH cho NV có mã AC=5, tham gia BH từ tháng 10.2011thành Thực hành chỉnh sửa tờ khai 01-TBH”.

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin tờ khai 01-TBH

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tờ khai 01-TBH].

2.       Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=5.

3.       Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin tờ khai 01-TBH.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext