IV. Mẫu 01a-TBH: Danh Sách Lao Động Tham Gia & Đề Nghị Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Biểu mẫu 01a-TBH là tổn hợp danh sách người lao động tham gia và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đây cũng là mẫu biểu bắt buộc phải có trong hồ sơ tham gia bảo hiểm.

Nút chức năng trên giao diện

 

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới mẫu 01a-TBH

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 01a-TBH đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu 01a-TBH

Hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực tờ khai 01-TBH

Làm mới danh sách mẫu 01a-TBH đang được hiển thị

 

Ký duyệt thông tin mẫu 01a-TBH

 

Xem trước mẫu 01a-TBH

Hướng dẫn từng bước thực hành

Khởi tạo thông tin Mẫu 01a-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 01a-TBH].

2.          Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.

3.          Lấy thông tin nhân viên tờ danh sách duyệt tờ khai 01-TBH sang biểu mẫu 01a-TBH.

a.     Click nút [Tờ khai 01].

b.     Màn hình hiển thị danh sách nhân viên đã được duyệt tờ  khai 01-TBH, click chọn nhân viên có Mã AC = 5, click nút [ThựcHiện].


4.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

a.     Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup SNAGHTML2ed807, màn hình thể hiện danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]051, click nút [Thực Hiện].

b.     Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP], [Địa chỉ KCB].

c.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]45,34, click nút [Thực Hiện].

d.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

e.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 01a-TBH cho NV có mã AC=45, 34, tham gia BH từ tháng 01.2012”.

5.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

6.     Nhấn phím Shift trên bàn phím, chọn cùng lúc nhiều dòng dữ liệu (dòng chứa AC = 34, dòng chứa Mã AC = 45). Click nút [Hiệu lực] để xác nhận NV 34, 45 chính thức được duyệt tham gia BHXH theo mẫu 01a-TBH.

7.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu 01a-TBH.

01a-tbhrpt

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin mẫu 01a-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 01a-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=45, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.     Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu 01a-TBH cho NV có mã AC=45, 34, tham gia BH từ tháng 01.2012” thành Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu 01a-TBH”.

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 01a-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 01a-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=5.

3.     Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 01a-TBH.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext