V. Mẫu 02a-TBH: Danh Sách Lao Động Tham Gia BHXH, BHYT, BHTN PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Biểu mẫu 02a-TBH được đơn vị lập khi có lao động tăng mới so với tháng trước hoặc lập danh sách toàn bộ lao động khi đơn vị mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới mẫu 02a-TBH

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 02a-TBH đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu 02a-TBH

Hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực mẫu 01a-TBH

Làm mới danh sách mẫu 02a-TBH đang được hiển thị

 

Ký duyệt thông tin mẫu 02a-TBH

 

Xem trước mẫu 02a-TBH

Hướng dẫn từng bước thực hành

Khởi tạo thông tin Mẫu 02a-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 02a-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.

3.     Lấy thông tin nhân viên từ danh sách duyệt mẫu 01a-TBH sang biểu mẫu 02a-TBH

a.     Click nút [Mẫu 01a-TBH]

b.     Màn hình hiển thị danh sách nhân viên đã được duyệt mẫu 01a-TBH, click chọn nhân viên có Mã AC = 34, 45, click nút [ThựcHiện].

4.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

a.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]36, click nút [Thực Hiện].

b.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

c.     Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup SNAGHTML2ed807, màn hình thể hiện danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]029, click nút [Thực Hiện].

d.     Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

e.     Cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Cột [Đóng BHTN?]: click chọn ở ô “Không”.

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 02a-TBH tháng 01.2012”.

5.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

6.     Nhấn phím Shift trên bàn phím, chọn cùng lúc nhiều dòng dữ liệu (dòng chứa AC = 34, dòng chứa Mã AC = 45, dòng chứa Mã AC = 36). Click nút [Hiệu lực] để xác nhận NV 34, 45, 36 chính thức được duyệt tham gia BHXH theo mẫu 02a-TBH.

 

7.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu 01a-TBH.

2artpa

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin mẫu 02a-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 02a-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=36, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.     Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa Thực hành khai báo mẫu 02a-TBH tháng 01.2012 thành Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu 02a-TBH

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 02a-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 02a-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=36.

3.     Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 02a-TBH.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext