VII. Mẫu 03b-TBH: Danh Sách Lao Động Điều Chỉnh Hồ Sơ BHXH, BHYT, BHTN PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Biểu mẫu 03b-TBH được thiết lập khi đơn vị có điều chỉnh hồ sơ tham gia BH.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới mẫu 03b-TBH

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 03b-TBH đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu 03b-TBH

Làm mới danh sách mẫu 03b-TBH đang được hiển thị

 

Ký duyệt thông tin mẫu 03b-TBH

 

Xem trước mẫu 03b-TBH

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03b-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.

3.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

a.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]12, click nút [Thực Hiện].

b.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

c.     Đặt trỏ chuột ở cột [Nội dung thay đổi] nhập “thay đổi nơi sinh thành Lâm Đồng”.

d.     Cột [Mới]: mặc định theo eTimeGold.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Lý do điều chỉnh] nhập “ghi sai”.

f.      Cột [Loại điều chỉnh]: đặt trỏ chuột, click chọn “Điều chỉnh hồ sơ”.

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 03b-TBH tháng 01.2012”.

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

5.     Nhấn phím Shift trên bàn phím, chọn cùng lúc nhiều dòng dữ liệu. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt tham gia BHXH theo mẫu 03b-TBH.

6.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu 03b-TBH.

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin mẫu 03b-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03b-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=12, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.     Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu 03b-TBH tháng 01.2012 thành Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu 03b-TBH

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 03b-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03b-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=12.

3.     Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 03b-TBH.

Quản lý biểu mẫu chính sách

Tham gia BH là quyền lợi của người lao động. Khi tham gia BH các tình huống như tai nạn lao động, thai sản, hưu trí, thất nghiệp, … người lao động sẽ được hưởng các chính sách theo quy định của BH.

eTimeGold hỗ trợ các biểu mẫu chính sách theo quy định.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext