Chương 11: Tính Công PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Phân bổ lịch làm việc cho nhân viên

§  Áp dụng quy trình chứng từ cho phiếu phân bổ nhân viên vào nhóm làm việc

§  Lựa chọn nhân viên tính công theo phòng ban, chỉ định, toàn công ty, hoặc chi nhánh.

§  Trích lọc dữ liệu công (filter) theo nhu cầu quản lý và xuất kết quả thành các định dạng file khác nhau.

§  Truy xuất báo cáo công: chi tiết theo nhân viên, tổng hợp theo điều kiện, tổng hợp theo phân loại công.

§  Thay đổi đơn vị hiển thị số liệu công (ngày, giờ, phút, giây).

§  Làm tròn số liệu công theo quy tắc mong muốn trong công ty.

§  Truy xuất số liệu thời gian nhân viên đi công tác.

§  Báo cáo bảng chấm công tháng theo nhân viên.

§  Báo cáo bảng chấm công tháng theo bộ phận.

§  Báo cáo bảng chấm công tháng theo chi nhánh.

§  Báo cáo bảng chấm công tháng toàn tổng công ty.

§  Khóa sổ công.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext