Sơ Lược Khái Niệm Tính Công PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công >


Tính Công là một phần quan trọng trong phần mềm quản lý Nhân Sự.

Là phần giao tiếp giữa nghĩa vụ sản xuất và tiền công, lương được hưởng.

Có 05 hình thức tính công trong eTimeGold

Hình thức 1: Tính Công & tự động nhận diện ca làm việc

Lưu đồ tiến trình tính công.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1a613a7.PNG

Hình thức 2: Tính Công & ca kíp chuẩn

Lưu đồ tiến trình tính công.

Hình thức 3: Tính Công & ca kíp phân bổ theo ngày (manual ca kíp)


Lưu đồ tiến trình tính công.

Hình thức 4: Tính Công & ca kíp nâng cao (advance ca kíp)

Lưu đồ tiến trình tính công.

Hình thức 5: Tính Công & log giờ tự do

Lưu đồ tiến trình tính công.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext