I. Hình Thức Tính Công & Tự Động Nhận Diện Ca Làm Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Đối với những doanh nghiệp lựa chọn hình thức tính công này thì Người dùng chỉ cần khởi tạo giờ làm việc ở chức năng [Ca Kíp Bước 1] và sau đó thực hiện [Tính Công].

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện tính công cho toàn bộ nhân viên trong công ty từ ngày đầu tháng 2.2012 đến ngày cuối tháng 2.2012 theo hình thức Tính Công & Tự động nhận diện ca làm việc.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tính Công].

2.     Chọn nút [Chọn NV], màn hình hiển thị form danh sách nhân viên cho người dùng chọn lựa.

a.     Check chọn ở ô trên cùng (gần cột [Mã AC]) để chọn toàn bộ nhân viên tham gia vào quá trình tính công.

b.     Click nút [Thực Hiện].

3.     Tại cột [Năm], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2012”.

4.     Tại cột [Tháng], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2”.

5.     Tại cột [Ngày]:

a.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ nhất, chọn “1”.

b.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ hai, chọn “31”.

6.     Click nút [Tính], click nút [OK] để thực hiện quá trình tính công.

7.     Thực hiện kiểm tra kết quả công.

8.     Tại nút [Tiện ích], Click vào biểu tượng , chọn nút [SAVE DATABASE] và click nút [OK] để thực hiện lưu trữ kết quả tính công sử dụng cho quy trình kế tiếp. Hoàn tất quá trình tính công.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext