X. Advance Ca Kíp PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Đây là chức năng xây dựng lịch làm việc theo kế hoạch từ ngày bắt đầu hoặc tuần bắt đầu.

Phân công lịch làm việc theo giờ làm việc

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Phân công lịch làm việc cho bộ phận Mài thô đi làm giờ Ca 2 kể từ ngày 06/02/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Advance Ca Kíp].

2.     Tại cây thư mục phòng ban, click chọn phòng [Mài Thô].


3.     Click nút [Tạo Mới], bắt đầu khai báo các thông tin sau:

a.     Tại cột [Từ Ngày], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn ngày “06/02/2012”.

b.     Tại cột [Giờ Làm Việc], click trỏ chuột vào biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn giờ làm việc]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm]“Ca 2”.

c.      Click nút [Thực hiện].

d.      Cột [Tuần Làm Việc] : để trống.

e.      Cột [Kind] : sử dụng mặc định của hệ thống.

f.       Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] , nhập “Phân lịch nhóm Mài Thô từ 6.2” .

4.     Click nút [Lưu Trữ] để hoàn tất phân lịch làm việc.

Phân công lịch làm việc theo tuần làm việc

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Phân công lịch làm việc cho bộ phận Dập đi làm tuần Nhóm giờ b kể từ ngày 14/02/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Advance Ca Kíp].

2.     Tại cây thư mục phòng ban, click chọn phòng [Dập].

3.     Click nút [Tạo Mới], bắt đầu khai báo các thông tin sau:

a.     Tại cột [Từ Ngày], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn ngày “14/02/2012”.

b.     Tại cột [Giờ Làm Việc]: sử dụng mặc định của hệ thống.

c.     Cột [Tuần Làm Việc]: click trỏ chuột vào biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn tuần làm việc]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên tuần làm việc]“Nhóm giờ b”.

d.     Cột [Kind]: click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “Tuần làm việc”.

e.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập Phân lịch pb Dập theo kế hoạch tuần.

4.     Click nút [Lưu Trữ] để hoàn tất phân lịch làm việc.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext