II. Upload Dữ Liệu Log Giờ Chấm Công PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng phân hệ liên kết phần cứng, không sử dụng tiện ích tải log thẻ trực tiếp từ máy chấm công, khi đó tiện ích Upload dữ liệu thẻ sẽ hỗ trợ người dùng đưa log giờ chấm công của nhân viên vào quá trình tính toán dữ liệu công.

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện upload dữ liệu log giờ tháng 01.2012 của nhân viên có Mã AC=5, dữ liệu log giờ lấy từ file excel.

1.     Kiểm tra file excel chứa log thẻ.

2.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tính Công].

3.     Tại nút [Tiện ích] Click vào biểu tượng , chọn nút [Upload dữ liệu thẻ], màn hình hiển thị form cho người dùng thực hiện thao tác upload dữ liệu log giờ chấm công.

4.     Click nút [Browse] và chỉ đường dẫn đến thư mục C:\Template.

5.     Click chọn file excel “web_LogATT.xls”, click nút [Open].

6.     Click nút [Thực Hiện], hệ thống bắt đầu thực hiện upload dữ liệu log giờ chấm công.

7.     Sau khi xuất hiện thông báo “Upload thành công, click nút [Đóng] để tắt form và hoàn thành quá trình upload log giờ chấm công.

Kiểm tra kết quả sau khi upload log giờ chấm công

Nội dung thực hành: Thực hiện tinh công tháng 1.2012 cho nhân viên Mã AC=5.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tính Công].

2.     Chọn nút [Chọn NV], màn hình hiển thị form danh sách nhân viên cho người dùng chọn lựa.

a.     Check chọn dòng dữ liệu có cột [Mã AC]=5.

b.     Click nút [Thực Hiện].

3.     Tại cột [Năm], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2012”.

4.     Tại cột [Năm], click trỏ vào biểu tượng , chọn “1”.

5.     Tại cột [Ngày]:

a.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ nhất, chọn “1”.

b.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ hai, chọn “31”.

6.     Click nút [Tính], click nút [OK] để thực hiện quá trình tính công.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext