III. Xem Kết Quả Công PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Trong quá trình kiểm công, những tiện ích trích lọc, sắp xếp dữ liệu cũng như việc thống kê kết quả công chi tiết, tổng hợp sẽ hỗ trợ người dùng quản lý số liệu công của nhân viên.

 

Trích lọc dữ liệu công

Các lưới dữ liệu công đều cho phép người dùng trích lọc dữ liệu.

Nội dung thực hành: Lọc dữ liệu công chi tiết tháng 1.2012 của nhân viên Mã AC=5 với điều kiện lọc là [Tên Giờ Làm]=”Shift 3”.

1.     Thực hiện tính công tháng 1.2012 cho nhân viên có Mã AC=5.

2.     Tại vùng lưới dữ liệu hiển thị kết quả công chi tiết:

a.     Ở cột [Tên Giờ Làm], click chuột vào biểu tượng C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML188c4fb.PNG, chọn dòng dữ liệu “Shift 3”.

b.     Kết quả hiển thị sau khi lọc theo điều kiện [Tên Giờ Làm] = “Shift 3”.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML18eff7b.PNG

Sắp xếp dữ liệu

Các lưới dữ liệu công đều cho phép người dùng sắp xếp dữ liệu.

Nội dung thực hành: Sắp xếp dữ liệu công tổng hợp tháng 1.2012 của toàn bộ nhân viên theo thứ tự tăng dần Mã AC.

1.     Thực hiện tính công tháng 1.2012 cho toàn bộ nhân viên.

2.     Tại vùng lưới dữ liệu hiển thị kết quả công tổng hợp:

a.     Click chuột tại cột [Mã AC] để thực hiện sắp xếp, sẽ thấy biểu tượng sắp xếp xuất hiện kề bên biểu tượng lọc C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML188c4fb.PNG.

 

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19d28bd.PNG

b.     Kết quả sau khi sắp xếp.

Xem dữ liệu của nhiều nhân viên cùng lúc

Nội dung thực hành: Xem dữ liệu công chi tiết từ ngày 4.1.2012 đến ngày 7.1.2012 của nhân viên có Mã AC5, 13, 36.

1.     Thực hiện tính công tháng từ ngày 4 đến ngày 7 của tháng 1.2012 cho toàn bộ nhân viên.

2.     Tại vùng lưới dữ liệu hiển thị kết quả công tổng hợp:

a.     Giữ phím Ctrl trên bàn phím .

b.     Click chuột trái chọn các dòng dữ liệu có cột AC là 5, 13, 36.

3.     Tại vùng lưới dữ liệu hiển thị kết quả công chi tiết:

a.     Ở ô [Hiển thị cột], check chọn ở các cột [Mã AC], [Mã nhân viên], [Tên nhân viên].

b.     Kết quả hiển thị.

Kết quả công chi tiết:

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b989ff.PNG

Quy định màu sắc & chữ viết hiển thị

Loại  ngày

Mô tả

Ngày làm việc (ngày thường)

 

Màu nền: trắng

Màu chữ: đen

Định dạng chữ: in bình thường

 

Ngày làm việc có đổi ca

 

Màu nền: trắng

Màu chữ: đen

Kiểu chữ: gạch chân

 

Vắng khoảng thời gian

 

Màu nền: trắng

Màu chữ: đỏ

Kiểu chữ: in nghiêng

 

Vắng nguyên ngày

 

Màu nền: xám nhạt

Màu chữ: xám

Kiểu chữ: in nghiêng, gạch giữa

 

Ngày thứ 7

 

Màu nền: xanh nhạt

Màu chữ: đen

Kiểu chữ: in thường

 

Ngày chủ nhật

 

Màu nền: hồng đậm

Màu chữ: đen

Kiểu chữ: in thường

 

Ngày nghỉ Lễ

 

Màu nền: vàng

Màu chữ: đen

Kiểu chữ: in thường

 

Quy định dữ liệu & đơn vị hiển thị

Tên cột

Mô tả

Đơn vị mặc định

AC

Mã chấm công của nhân viên

Mặc định không hiển thị trên lưới công chi tiết, chỉ hiện thị khi người dùng check ở cột [Hiển thị cột].

-

Mã NV

Mã nhân viên

Mặc định không hiển thị trên lưới công chi tiết, chỉ hiện thị khi người dùng check ở cột [Hiển thị cột].

-

Tên nhân viên

Họ và tên nhân viên

Mặc định không hiển thị trên lưới công chi tiết, chỉ hiện thị khi người dùng check ở cột [Hiển thị cột].

-

Ngày

Những ngày trong khoảng thời gian chọn tính công.

Định dạng hiển thị: yyyy/MM/dd

-

Thứ

Thứ trong tuần của ngày trong khoảng thời gian chọn tính công.

Định dạng hiển thị: 3 ký tự đầu của tên thứ theo tiếng Anh.

-

Tên Giờ Làm

Tên giờ làm do người dùng khai báo ở chức năng [Ca kíp bước 1].

-

Vào

Giờ vào (hợp lệ) thực tế của nhân viên

-

SI

Giờ vào quy định theo khai báo ở chức năng [Ca kíp bước 1].

-

Trễ

Giờ vào trễ (hợp lệ) thực tế của nhân viên

-

Sớm

Giờ ra sớm (hợp lệ) thực tế của nhân viên

-

SO

Giờ ra quy định theo khai báo ở chức năng [Ca kíp bước 1].

-

Ra

Giờ ra (hợp lệ) thực tế của nhân viên

-

Tổng TG

Tổng thời gian làm việc được tính

giờ

C. Trễ

Tổng thời gian nhân viên đi trễ

phút

C. Sớm

Tổng thời gian nhân viên về sớm

phút

Vắng

Tổng thời gian nhân viên nghỉ vắng

giờ

AOT

Tổng thời gian tăng ca tự động sau giờ ra

phút

BOT

Tổng thời gian tăng ca tự động trước giờ vào

phút

Lỗi Thẻ

Tình trạng thiếu log giờ chấm công

-

Kết quả công tổng hợp

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1c44dbb.PNG

 

 

Kết quả chi tiết phân loại tăng ca

Liệt kê thông tin nhân viên theo phân loại tăng ca và tính tổng thời gian theo loại tăng ca được hưởng. Đơn vị tính mặc định: giờ.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1caf723.PNG

Kết quả chi tiết phân loại phụ cấp thời gian

Liệt kê thông tin nhân viên theo phân loại phụ cấp thời gian và tính tổng thời gian theo loại phụ cấp thời gian được hưởng. Đơn vị tính mặc định: giờ.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1cdfd1c.PNG

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext