IV. Truy Xuất Dữ Liệu Công PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hệ thống hỗ trợ người dùng xuất dữ liệu công ra các định dạng file khác nhau (excel, pdf, txt, …) hoặc in ấn trực tiếp ra máy in.

Xuất excel bảng công chi tiết

Nội dung thực hành: Xuất excel dữ liệu công chi tiết từ ngày 4.1.2012 đến ngày 7.1.2012 của nhân viên có Mã AC5 (sử dụng trình duyệt Mozila FireFox)

1.     Thực hiện tính công tháng từ ngày 4 đến ngày 7 của tháng 1.2012 cho nhân viên có Mã AC=5.

2.     Tại nút [Tiện ích] Click vào biểu tượng , chọn nút [Export Excel công chi tiết].

3.       Màn hình xuất hiện form lưu trữ.

4.       Click nút [OK] để thực hiện lưu trữ.

Xuất excel bảng công tổng hợp

Nội dung thực hành: Xuất excel dữ liệu công tổng hợp từ ngày 4.1.2012 đến ngày 7.1.2012 của các nhân viên có Mã AC5, 12, 13, 14, 36 (sử dụng trình duyệt Mozila FireFox).

1.     Thực hiện tính công tháng từ ngày 4 đến ngày 7 của tháng 1.2012 cho nhân viên có Mã AC=5, 12, 13, 14, 36.

2.     Tại nút [Tiện ích] Click vào biểu tượng , chọn nút [Export Excel công tổng hợp].

3.     Màn hình xuất hiện form lưu trữ.

4.     Click nút [OK] để thực hiện lưu trữ.

Truy xuất bảng công trong tháng

Nội dung thực hành: Hiển thị bảng công trong tháng 1.2012 của các nhân viên có Mã AC12, 13, 14 (sử dụng trình duyệt Mozila FireFox).

1.     Thực hiện tính công tháng 1.2012 cho nhân viên có Mã AC=12, 13, 14.

2.     Tại nút [Tiện ích] Click vào biểu tượng , chọn nút [Bảng công 31 ngày].

3.     Màn hình xuất hiện bảng công như hình minh họa bên dưới.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext