V. Định Nghĩa Tuần Làm Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Một số nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Thêm thông tin tuần làm việc

Xóa thông tin tuần làm việc

Chỉnh sửa thông tin tên tuần làm việc

Làm mới thông tin tuần làm việc đã khởi tạo

Xuất báo cáo danh sách tuần làm việc

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Định nghĩa tuần làm việc tên “Tuần làm ca hành chánh”, ký hiệu “HCw”, trong đó bố trí “Ca hành chính” từ thứ 2 đến chủ nhật và có ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 2].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ký hiệu], nhập “HCw”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả] nhập “Tuần làm ca hành chánh”.

c.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Thực hành khởi tạo tuần làm việc”.

4.     Click nút [Lưu Trữ].

5.     Vùng [A] (xem hình minh họa ở bước 4): sử dụng mặc định của eTimeGold.

6.     Chọn ca làm việc cho các ngày trong tuần.

a.     Tại vùng [A] (xem hình minh họa ở bước 4), ở cột [Thứ Trong Tuần], click chọn dòng dữ liệu “Thứ Hai”.

b.     Tại vùng [B] (xem hình minh họa ở bước 4), click nút [Chọn Giờ Làm], màn hình hiển thị form [Chọn giờ làm…].

c.     Check chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm]“Giờ hành chính”. Click nút [Thực hiện].

d.     Lặp lại các bước a, b, c lần lượt cho các [Thứ Trong Tuần] còn lại (Thứ Ba, Thứ Tư, …).
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext