IX. Manual Ca Kíp PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Người dùng phân bổ giờ làm việc cho nhân viên theo từng ngày, từng đối tượng.

Phân công lịch làm việc

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Phân công lịch làm việc cho nhân viên có Mã AC=1 từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 2.2012 như sau:

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Manual Ca Kíp].

2.     Tại cột [Năm], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2012”.

3.     Tại cột [Tháng], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2”.

4.     Tại cột [Ngày]:

a.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ nhất, chọn “6”.

b.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ hai, chọn “11”.

5.     Click nút [Refresh]. Hệ thống hiển thị danh sách ngày theo nhân viên (từ ngày 6.2.2012 đến ngày 11.2.2012) chờ người dùng phân bổ lịch làm việc.

6.     Click chọng dòng dữ liệu có cột Mã AC=1. Chọn nút [Phân Công], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu phân công.

7.     Khai báo thông tin trong form [Phân Công Ca Kíp].

a.     Giữ phím Ctrl trên bàn phím, Click chọn các ngày “06/02/2012”, “10/02/2012”, “11/02/2012” trên lịch hiển thị.

b.     Tại cột [Giờ làm 1], click biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn giờ làm việc]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm]“Ca 1”, click nút [Thực Hiện].

c.     Click nút [Thực hiện], click nút [OK].

d.     Click chọn các ngày “07/02/2012” trên lịch hiển thị.

e.     Tại cột [Giờ làm 1], click biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn giờ làm việc]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm]“Ca 2” ”, click nút [Thực Hiện].

f.      Click nút [Thực hiện], click nút [OK].

g.     Click chọn các ngày “08/02/2012” trên lịch hiển thị.

h.     Tại cột [Giờ làm 1], click biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn giờ làm việc]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm]“Ca làm hành chánh” , click nút [Thực Hiện].

i.      Click nút [Thực hiện], click nút [OK].

j.      Click chọn các ngày “09/02/2012” trên lịch hiển thị.

k.     Tại cột [Giờ làm 1], click biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn giờ làm việc]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm]“Ca đêm” , click nút [Thực Hiện].

l.      Click nút [Thực hiện], click nút [OK].

8.     Click nút [Đóng].

Thay đổi thông tin lịch làm việc trong phân công manual ca kíp

Phân công lại lịch làm việc

Nội dung thực hành: Phân công lại lịch làm việc ngày 6/2/2012 của nhân viên có Mã AC=1 từ “Ca 1” sang “Ca đêm”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Manual Ca Kíp].

2.     Tại cột [Năm], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2012”.

3.     Tại cột [Tháng], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2”.

4.     Tại cột [Ngày]:

a.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ nhất, chọn “6”.

b.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ hai, chọn “6”.

5.     Click nút [Refresh]. Hệ thống hiển thị lịch làm việc của nhân viên (từ ngày 6.2.2012 đến ngày 6.2.2012).


6.     Click chọng dòng dữ liệu có cột Mã AC=1. Chọn nút [Phân Công], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu phân công.

7.     Khai báo thông tin trong form [Phân Công Ca Kíp].

a.     Click chọn ngày “06/02/2012” trên lịch hiển thị.

b.     Tại cột [Giờ làm 1], click biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn giờ làm việc]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm]“Ca đêm”.

c.     Click nút [Thực hiện], click nút [OK].

8.     Click nút [Đóng], hoàn tất thay đổi lịch làm việc.

Xóa thông tin lịch làm việc đã phân bổ

Nội dung thực hành: Xóa thông tin lịch làm việc đã phân bổ cho nhân viên có Mã AC=1, từ  6/2/2012 đến 8/02/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Manual Ca Kíp].

2.     Tại cột [Năm], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2012”.

3.     Tại cột [Tháng], click trỏ vào biểu tượng , chọn “2”.

4.     Tại cột [Ngày]:

a.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ nhất, chọn “6”.

b.     Click trỏ vào biểu tượng ở ô thứ nhất, chọn “8”.

5.     Click nút [Refresh]. Hệ thống hiển thị lịch làm việc của nhân viên (từ ngày 6.2.2012 đến ngày 8.2.2012).

6.     Click chọng dòng dữ liệu có cột Mã AC=1. Chọn nút [Phân Công], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu phân công.

7.     Khai báo thông tin trong form [Phân Công Ca Kíp].

a.     Click chọn ngày “06/02/2012”, giữ phím Shift trên bàn phím và click chọn tiếp ngày “08/02/2012” trên lịch hiển thị. Hệ thống sẽ đánh dấu chọn từ ngày 06/02/2012 đến ngày 08/02/2012.

b.     Click nút [Reset], click nút [OK].

8.     Click nút [Đóng], hoàn tất xóa lịch làm việc.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext