I. Xoay Ca Tự Động Trong Ca Kíp Chuẩn PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Trong ca kíp chuẩn, hệ thống hỗ trợ cho người dùng chức năng cài đặt xoay ca tự động theo chu kỳ tuần hoàn.

Nội dung thực hành: Tạo lịch làm việc cho nhóm sản xuất(gồm NV có Mã AC=5, 6), bắt đầu từ ngày 30/1/2012, nhóm này xoay ca tự động theo chu kỳ tuần(01 tuần chuyển ca 1 lần) và thứ tự ca làm việc là Ca 3-> Ca 2 -> Ca 1.

1.       Kiểm tra định nghĩa các giờ làm việc Ca 1, Ca 2, Ca 3 theo quy định.

2.       Kiểm tra định nghĩa tuần làm việc Tuần giờ a (các thứ trong tuần đi làm giờ Ca 1), Tuần giờ b (các thứ trong tuần đi làm giờ Ca 2), Tuần giờ c (các thứ trong tuần đi làm giờ Ca 3).

3.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

4.       Click nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị dữ liệu form dạng cột cho người dùng nhập liệu

5.       Tại cột [Từ Ngày], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn ngày “30/01/2012”.

6.       Đặt trỏ chuột ở cột [Mô tả], nhập “Nhóm Sản Xuất.

7.       Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo lịch làm việc có xoay ca”.

8.       Click nút [Lưu Trữ].

9.       Trong lưới lịch làm việc, click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô Tả]“Nhóm Sản Xuất”.

10.    Click nút [Chọn Nhân viên], màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên…]. Check chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột Mã AC=5 Mã AC=6, click nút [Thực hiện].

11.    Thiết lập quy luật xoay ca tự động:

a.     Click nút [Chọn tuần làm việc], màn hình hiển thị form [Chọn tuần làm việc…]. Check chọn dòng dữ liệu có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần giờ c”, click nút [Thực hiện].

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Số Ngày] tương ứng dòng có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần giờ c”, nhập “7”. Click nút [Cập Nhật].

c.     Click nút [Chọn tuần làm việc], màn hình hiển thị form [Chọn tuần làm việc…]. Check chọn dòng dữ liệu có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần giờ b”, click nút [Thực hiện].

d.     Đặt trỏ chuột tại cột [Số Ngày] tương ứng dòng có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần giờ b”, nhập “7”. Click nút [Cập Nhật].

e.     Click nút [Chọn tuần làm việc], màn hình hiển thị form [Chọn tuần làm việc…]. Check chọn dòng dữ liệu có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần giờ a”, click nút [Thực hiện].

f.      Đặt trỏ chuột tại cột [Số Ngày] tương ứng dòng có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần giờ a”, nhập “7”. Click nút [Cập Nhật].

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLd5319e.PNG

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext