II. Thứ Tự Ưu Tiên Của Lịch Làm Việc (ca kíp bước 3) PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Phân biệt lịch làm việc khởi tạo trực tiếp và phân bổ theo phiếu đăng ký

Cột [Phân loại] trong chức năng [Ca Kíp Bước 3] dùng để phân biệt khởi tạo trực tiếp hay phân bổ theo phiếu đăng ký.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10f173d.PNG

Thứ tự ưu tiên

Cột [Di Chuyển] trong chức năng [Ca Kíp Bước 3] dùng để người dùng điều chỉnh thứ tự ưu tiên của lịch làm việc.

Khi nhân viên thuộc trong cả 02 nhóm thì lịch làm việc của nhân viên được ưu tiên theo dòng dữ liệu bên dưới.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML11dd0db.PNG

Vd: Nhân viên Mã AC=5 được phân công vào nhóm văn phòng và nhóm xưởng 2 theo hình minh họa trên.

     Kết quả cuối cùng được tính: NV có Mã AC=5 đi làm theo giờ hành chánh (Nhóm văn phòng).
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext