III. Cài Đặt Đơn Vị Hiển Thị Khi Tính Công PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 04 chọn lựa đơn vị hiển thị khi tính công

Chọn lựa 1: Sử dụng đơn vị tính mặc định của hệ thống

Tùy theo hạng mục, hệ thống sẽ mặc định đơn vị hiển thị khác nhau. Đây cũng là đơn vị tính cho kết quả công đưa vào quy trình tính lương.

Hạng mục

Đơn vị tính mặc định

CA LÀM VIỆC

Bao gồm tất cả các ca làm việc do người dùng định nghĩa tại chức năng Ca Kíp Bước 1.

Giờ

NGHỈ VẮNG

Bao gồm tất cả các loại phép do người dùng định nghĩa tại chức năng Khởi Tạo Nghỉ Vắng.

Giờ

LOẠI TĂNG CA

Bao gồm tất cả các loại tăng ca do người dùng định nghĩa tại chức năng Khởi Tạo Tăng Ca.

Giờ

LOẠI PHỤ CẤP THỜI GIAN

Bao gồm tất cả các loại phụ cấp thời gian do người dùng định nghĩa tại chức năng Khởi Tạo Phụ Cấp Thời Gian.

Giờ

HẠNG MỤC CÔNG HỆ THỐNG

Vắng không lý do (AWP).

Giờ

Vào trễ không lý do (w) (LWP).

Phút

Ra sớm không lý do (w) (EWP).

Phút

Tăng ca trước giờ vào (BOT).

Phút

Tăng ca sau giờ ra (AOT).

Phút

Đăng ký tăng ca (RegOT).

Giờ

(Những hạng  mục công hệ thống không được liệt kê trong bảng này sẽ không được hệ thống hỗ trợ quy đổi đơn vị khi tính công, chỉ sử dụng đơn vị mặc định. Vd: Hạng mục [Số ngày thường trong kỳ] có đơn vị tính mặc định là ngày.

Chọn lựa 2: Sử dụng đơn vị tính bằng phút

Nội dung thực hành: Thay đổi đơn vị hiển thị =phút cho ca làm việc Giờ hành chánh.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đơn Vị Tính Công].

2.     Tại hạng mục [GIỜ LÀM VIỆC].

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô Tả]“Giờ hành chính”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa].

c.     Tại cột [Đơn Vị Tính], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “Phút”.

3.     Click nút [Lưu Trữ].
 

Chọn lựa 3: Sử dụng đơn vị tính bằng giờ

Nội dung thực hành: Thay đổi đơn vị hiển thị =giờ cho ca làm việc Giờ hành chánh.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đơn Vị Tính Công].

2.     Tại hạng mục [GIỜ LÀM VIỆC].

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô Tả]“Giờ hành chính”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa].

c.     Tại cột [Đơn Vị Tính], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “Giờ”.

3.     Click nút [Lưu Trữ].
 

Chọn lựa 4: Sử dụng đơn vị tính bằng ngày

Nội dung thực hành: Thay đổi đơn vị hiển thị =ngày cho ca làm việc Giờ hành chánh.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đơn Vị Tính Công].

2.     Tại hạng mục [GIỜ LÀM VIỆC].

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cộ [Mô Tả]“Giờ hành chính”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa].

c.     Tại cột [Đơn Vị Tính], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “Ngày”.

3.     Click nút [Lưu Trữ].
 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext