IV. Cài Đặt Quy Luật Làm Tròn Dữ Liệu Công PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 04 cách cài đặt làm tròn số liệu

Cách 1: Không làm tròn

Thời gian không thay đổi.

Cách 2: Làm tròn lên

Tăng thời gian theo 01 block đơn vị tối thiểu.

Nội dung thực hành: Thực hiện cài đặt làm tròn thời gian công của hạng mục AOT, với cách làm tròn là Làm tròn lên, block tối thiểu là 30 phút.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đơn Vị Tính Công].

2.     Tại hạng mục [HẠNG MỤC CÔNG HỆ THỐNG].

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cộ [Ký Hiệu]“AOT”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa].

c.     Tại cột [1 Block ĐVT Tối Thiểu] nhập “30”.

d.     Tại cột [Đơn Vị Tính], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “phút”.

e.     Tại cột [Cách Làm Tròn Số], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “Làm tròn lên”.

3.     Click nút [Lưu Trữ].
 

Cách 3: Làm tròn xuống

Làm tròn xuống theo 01 block đơn vị tối thiểu

Nội dung thực hành: Thực hiện cài đặt làm tròn thời gian công của hạng mục AOT, với cách làm tròn là Làm tròn xuống, block tối thiểu là 30 phút.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đơn Vị Tính Công].

2.     Tại hạng mục [HẠNG MỤC CÔNG HỆ THỐNG].

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cộ [Ký Hiệu]“AOT”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa].

c.     Tại cột [1 Block ĐVT Tối Thiểu] nhập “30”.

d.     Tại cột [Đơn Vị Tính], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “phút”.

e.     Tại cột [Cách Làm Tròn Số], click trỏ chuột vào biểu tượng, chọn “Làm tròn xuống”.

3.     Click nút [Lưu Trữ].
 

Cách 4: Làm tròn Block

Làm tròn lên hoặc xuống theo 01 block đơn vị tối thiểu căn cứ vào kết quả so sánh thời gian thực tế với giá trị tối thiểu của 01 block

Nội dung thực hành: Thực hiện cài đặt làm tròn thời gian công của hạng mục AOT, với cách làm tròn là Làm tròn block, block tối thiểu là 30 phút.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đơn Vị Tính Công].

2.     Tại hạng mục [HẠNG MỤC CÔNG HỆ THỐNG].

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cộ [Ký Hiệu]“AOT”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa].

c.     Tại cột [1 Block ĐVT Tối Thiểu] nhập “30”.

d.     Tại cột [Đơn Vị Tính], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “phút”.

e.     Tại cột [Cách Làm Tròn Số], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọnLàm tròn block.

3.     Click nút [Lưu Trữ].
 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext