VI. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Đổi Lịch Làm Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau khi các chứng từ đổi lịch làm việc được duyệt thì những chứng từ này sẽ được hiệu lực và lưu vào lịch sử. Để quản lý được những chứng từ đổi lịch làm việc đã được duyệt người sử dụng phải phân quyền [Quản Lý Lịch Sử] cho chứng từ.

Và trong quá trình luân chuyển chứng từ, người soạn thảo muốn theo dõi chứng từ của mình đã đi tới đâu thì phải có quyền [Xem Lịch Sử] đối với loại chức năng chứng từ đó.

Hướng Dẫn Từng Bước Thực Hành

Nội dung thực hành: User [QuanLy] sẽ có quyền xem tất cả những chứng từ đổi lịch làm việc đã duyệt đồng thời có quyền trả lại chứng từ. User [SoanThao] sẽ có quyền xem tình trạng chứng từ mình đã nộp.

Quản lý lịch sử chứng từ đổi lịch làm việc

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đổi Lịch Làm Việc] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Mở chức năng [Đổi Lịch Làm Việc – QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đổi lịch làm việc có [Mã Chứng Từ] là  QÐKL/159/DNSC.

Xem lịch sử chứng từ phụ cấp thời gian.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [SoanThao] phân bổ chức năng [Đổi Lịch Làm Việc] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao].

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đổi lịch làm việc có [Mã Chứng Từ] là  QÐKL/159/DNSC.

Trả lại chứng từ đổi lịch làm việc khi đã được duyệt

1.       Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đổi Lịch Làm Việc] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đổi lịch làm việc có [Mã Chứng Từ] là  QÐKL/159/DNSC.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

4.     Click nút [Trả Lại] và click nút [OK].

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext