B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công >


I. Xoay ca tự động trong ca kíp chuẩn
II. Thứ tự ưu tiên của lịch làm việc (ca kíp bước 3)
III. Cài đặt đơn vị hiển thị khi tính công
IV. Cài đặt quy luật làm tròn dữ liệu công
V. Quy trình chứng từ Đổi lịch làm việc & Hiệu lực
VI. Quản lý và xem lịch sử chứng từ đổi lịch làm việc


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext