Chương 12: Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Tự định nghĩa các khoản khác để từng nhân viên sử dụng khai báo số liệu phục vụ cho dữ liệu tính lương của nhân viên.

§  Tự định nghĩa các khoản khác để từng phòng ban sử dụng khai báo số liệu phục vụ cho dữ liệu tính lương của phòng ban mình.

§  Tự định nghĩa các khoản khác để từng chi nhánh sử dụng khai báo số liệu phục vụ cho dữ liệu tính lương của riêng từng chi nhánh.

§  Tự định nghĩa các khoản khác để sử dụng chung cho toàn tổng công ty khai báo số liệu phục vụ cho dữ liệu tính lương công ty.

§  Download form báo cáo số liệu khoản khác mẫu từ eTimeGold.

§  Chỉnh sửa và upload form báo cáo số liệu khoản khác phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold.

§  Xử lý trường hợp người dùng nhập 01 lần số liệu khoản khác và áp dụng cho nhiều nhân viên trong danh sách được chọn.

§  Xử lý trường hợp thay đổi số liệu khoản khác cho 01 số ít nhân viên trong danh sách đã được người dùng mặc định số liệu.

§  Xử lý trường hợp tạm ứng lương hàng tháng bằng nghiệp vụ khoản khác.

§  Áp dụng quy trình chứng từ vào nghiệp vụ khoản khác để nâng tầm quản lý.

§  Xem và quản lý lịch sử các khoản khác đã xét duyệt.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext