Mức Độ Cần Thiết Của Việc Quản Lý Dữ Liệu Lương Theo Khoản Khác? PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác >


Trong quá trình quản lý lương, không tránh khỏi những khoản tiền mặt phát sinh thay đổi hàng tháng. eTimeGold gọi khái niệm này là Khoản Khác.

Những khoản này có thể phát sinh rải rác ở các quy trình, các bộ phận (chi nhánh) khác nhau.

Tập hợp các khoản này đến phòng tiền lương và bộ phận tiền lương phải nhập liệu lại để tính toán số liệu lương.

Khoản khác sẽ hỗ trợ người dùng phân tán nhập liệu đến các bộ phận (chi nhánh), khi đó mỗi bộ phận (chi nhánh) sẽ tự khai báo khoản phát sinh hàng tháng của mình, phòng tiền lương sẽ căn cứ vào các khoản duyệt của các bộ phận (chi nhánh) để tính toán số liệu lương mà không cần phải nhập liệu lại.

Khoản khác giúp người dùng chủ động khai báo và quản trị các khoản tương ứng với từng phòng ban. Phân cấp nhập liệu đến từng user, từng nhân viên.

Xét duyệt khoản khác theo trách nhiệm quản lý. Bộ phận (chi nhánh) không nhìn thấy, không khai báo và không xét duyệt được những khoản không thuộc trách nhiệm quản lý của mình, vì thế số liệu khoản khác cũng được bảo mật giữa các bộ phận (chi nhánh) khác nhau.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thiết lập những khoản khác dùng chung cho toàn tổng công ty.

kkCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext