I. Khởi Tạo Một Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Một số nút chức năng trên giao diện             

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới thông tin khoản khác.

Xóa dòng dữ liệu thông tin khoản khác.

Dùng để chỉnh sửa một thông tin khoản khác đã khởi tạo trước đó.

Làm mới lưới dữ liệu thông tin khoản khác đã khai báo.

Xuất báo cáo đối tượng nhân viên hiệu lực theo khoản khác.

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

2.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu], nhập “KK_Bu” .

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả], nhập “Bù lương tháng trước”.

c.     Cột [Đối tượng hiệu lực]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Cột [Hết hạn]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ghi chú], nhập “thêm (bớt) lương do thực lãnh tháng trước có sai sót”.

f.      Chọn nút [Lưu trữ]. Màn hình hiển thị dạng lưới danh sách các khoản khác đã khởi tạo.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext