III. Hủy Bỏ Thông Tin Khoản Khác Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Xóa thông tin khoản khác trong trường hợp khoản khác đó không còn sử dụng theo quy định mới hoặc người dùng muốn xóa lưới khoản khác.

Có 02 cách hủy bỏ thông tin khoản khác đã khởi tạo

Cách 1: Xóa mất khỏi danh sách khoản khác đã khai báo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi tạo khoản khác].

2.     Chọn dòng có cột [Ký Hiệu]“KK_Bu” trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Xóa], click nút [OK].

Cách 2: Đánh dấu hủy bỏ khoản khác đã khai báo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi tạo khoản khác].

2.     Chọn dòng có cột [Ký Hiệu]“KK_Bu” trên lưới dữ liệu đang hiển thị. Click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu.

3.     Click chuột check vào cột [Hết hạn].

4.     Click nút [Lưu Trữ].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext