IV. Nhập Liệu Khoản Khác & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Quản lý khoản khác bằng cách nhập liệu trực tiếp, dòng dữ liệu được nhập trực tiếp sẽ có hiệu lực tính lương.

Một số nút chức năng trên giao diện:

Nút

Mô tả

Lưu trữ thông tin đã khai báo

Dùng để nhập liệu mới thông tin khoản khác

Xóa dòng dữ liệu thông tin khoản khác

Danh sách các khoản khác đã nhập

Xuất báo cáo danh sách nhân viên có khoản khác

(Vùng Khoản Khác)

 

Hiển thị danh sách tên các khoản khác

Xóa khoản khác đã chọn

Cập nhật giá trị khoản khác

Làm mới danh sách khoản khác đã chọn khai báo

( Vùng Danh Sách Nhân Viên)

 

Hiển thị danh sách

Xóa nhân viên trong danh sách đang hiệu lực khoản khác

Cập nhật giá trị khoản khác tương ứng với nhân viên

Làm mới danh sách nhân viên chọn hiệu lực trong khoản khác

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khoản Khác].

2.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột để bắt đầu khai báo.

a.     Cột [Mã chứng từ]: nhập “QĐKL/156/DNSC”

b.     Cột [Tháng/ năm]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

c.     Click chuột vào biểu tượng   ở cột [Kỳ lương], màn hình hiển thị danh sách kỳ lương, click chọn dòng dữ liệu chứa [Tên Nhóm] là “Kết lương phân xưởng 1”, click nút [Thực hiện].

 

d.     Cột [Tên kỳ lương]: bỏ qua, không nhập liệu.

e.     Cột [Ghi chú].

f.      Click nút [Cập nhật].

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/156/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

4.     Ở vùng [Khoản Khác], Click nút [Chọn khoản khác], màn hình hiển thị form danh sách khoản khác.

5.     Check chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu] là  “KK_Bu”, click nút [Thực hiện].

6.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giá trị], nhập “50000”.

7.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ghi chú], nhập “bù lương cho nv có mã ac là 3 và 7”.

8.     Click nút [Cập Nhật], click nút [OK] để xác nhận lưu trữ.

9.     Ở vùng “Danh Sách Nhân Viên”, Click nút [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị form danh sách nhân viên.

10. Check chọn dòng chứa nhân viên có mã AC là 37, click nút [Thực hiện].

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext