VI. Ý Nghĩa Giá Trị & Giá Trị Tính Trong Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Vùng [Khoản khác]

Đây là giá trị do người dùng khai báo. Giá trị này sẽ áp dụng chung cho danh sách nhân viên khai báo trong lưới nhân viên bên dưới.

Vùng [Danh Sách Nhân Viên]

Cột [Giá Trị]: sử dụng để thay đổi cục bộ số liệu khoản khác cho nhân viên chỉ định.

Cột [Giá Trị Tính]: đây là số liệu khoản khác chính thức đưa vào tính toán cho nhân viên.

ddCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext