VII. Chỉnh Sửa Nhập Liệu Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Chỉnh sửa giá trị của khoản khác

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khoản Khác].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/156/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

3.     Ở mục [Khoản khác], chọn dòng dữ liệu có tên khoản khác Bù lương tháng trước.

a.     Đặt trỏ chuột ở cột [Giá trị], sửa “50000” thành “60000”.

b.     Click nút [Cập Nhật].

4.     Ở vùng “Danh Sách Nhân Viên”, Click nút [Cập Nhật].

Thêm khoản khác trong cùng mã chứng từ

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khoản Khác].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/156/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

3.     Ở mục [Khoản khác], click nút [Chọn Khoản Khác] màn hình hiển thị form danh sách khoản khác. Check chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu] là  “KK_Ct, click nút [Thực hiện].

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giá trị], nhập 100000”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ghi chú], nhập thêm khoản khác (ct: QĐKL/156/DNSC) .

c.     Click nút [Cập Nhật], click nút [OK] để xác nhận lưu trữ.

d.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu] là  “KK_Ct.

4.     Ở vùng “Danh Sách Nhân Viên”, Click nút [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị form danh sách nhân viên. Check chọn dòng chứa nhân viên có mã AC310, click nút [Thực hiện].

Thêm nhân viên trong cùng khoản khác

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khoản Khác].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/156/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

3.     Ở mục [Khoản khác], chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu] là  “KK_Ct.

4.     Ở vùng “Danh Sách Nhân Viên”, Click nút [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị form danh sách nhân viên. Check chọn dòng chứa nhân viên có mã AC9, click nút [Thực hiện].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext