VIII. Xóa Nhập Liệu Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Xóa nhân viên trong cùng khoản khác

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khoản Khác].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/156/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

3.     Ở mục [Khoản khác], chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu] là  “KK_Ct.

4.     Ở vùng “Danh Sách Nhân Viên”, Click chọn dòng chứa nhân viên có mã AC3, click nút [Xóa], click nút [OK].

Xóa một khoản khác

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khoản Khác].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/156/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

3.     Ở mục [Khoản khác], chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu] “KK_Ct”. Click nút [Xóa] ], click nút [OK].

Xóa một chứng từ khoản khác đã nhập liệu

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khoản Khác].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/156/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

3.     Click nút [Xóa] ], click nút [OK].

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext