III. Mẫu Báo Cáo Số Liệu Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Mẫu báo cáo khoản khác là chi tiết về số liệu khoản khác đã được xét duyệt, người dùng có thể điều tra số liệu căn cứ trên báo cáo này.

Sử dụng mẫu báo cáo của hệ thống

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

2.     Click chuột vào biểu tượng   ở cột [Chọn Template], màn hình hiển thị form danh sách template, Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên File] là  “Rpt_KhoanKhac.repx”, click nút [Thực hiện].

3.     Click nút [Lưu trữ].

Download mẫu báo cáo khoản khác

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

2.     Click vào nút [Download Template].

3.     Chọn Save File và chọn nơi lưu trữ file Rpt_KhoanKhac.repx

Upload mẫu báo cáo khoản khác

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

2.     Click nút [Browse] và chỉ đường dẫn đến thư mục C:\Template.

3.     Click chọn file template cKK03.repx, click nút Open.

4.     Click nút [Lưu trữ].

Xem mẫu báo cáo khoản khác

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

2.     Click nút [Xem Template] để hiển thị mẫu báo cáo đã upload.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext