VI. Xem & Quản Lý Lịch Sử Chứng Từ Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Trong quá trình quản lý khoản khác theo quy trình chứng từ, nhu cầu sử dụng cần có:

1.     Cấp soạn thảo muốn theo dõi tình trạng chứng từ của mình đã nộp (đang ở cấp nào, tình trạng xét duyệt ra sao, …?).

2.     Cấp quản trị muốn tìm kiếm những thông tin khoản khác đã được xét duyệt, làm căn cứ tham khảo cho việc xét duyệt khoản khác tiếp theo hoặc hỗ trợ cấp quản lý ra quyết định.

Xem lịch sử chứng từ khoản khác

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình khoản khác

User [SoanThao.] phân bổ chức năng [Khoản Khác] với quyền Xem lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao.].

3.     Mở chức năng [Xem Lịch Sử Khoản Khác]. Chọn dòng dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/157/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1. User sẽ xem lịch sử chứng từ thông qua các ghi chú trong đường đi của chứng từ.

Quản lý lịch sử chứng từ khoản khác

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình khoản khác

User [QuanLy.] phân bổ chức năng [Khoản Khác] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy.].

3.     Mở chức năng [Quản Lý Lịch Sử Khoản Khác]. Chọn dòng dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/157/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1, xem thông tin lịch sử khoản khác trong phần [ghi chú].

Trả lại chứng từ khoản khác khi đã được duyệt

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình khoản khác

User [QuanLy.] phân bổ chức năng [Khoản Khác] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy.].

3.     Mở chức năng [Quản Lý Lịch Sử Khoản Khác].

Nút chức năng trên giao diện:

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

4.       Chọn dòng dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/157/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1. Click nút [Trả Lại] và click [OK].

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext