Chương 13: Công Thức Lương PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Tự định nghĩa thời gian kết lương thích hợp với tình hình thực tế của công ty.

§  Xử lý trường hợp kỳ lương không phải bắt đầu từ ngày 1 của tháng.

§  Xử lý trường hợp kỳ lương chỉ tính cho nhóm nhân viên được chỉ định.

§  Tự định nghĩa công thức lương thích hợp với cách tính lương đang áp dụng tại công ty.

§  Khái niệm “công thức lương trong 01 cell” hỗ trợ người dùng chủ động và dễ dàng quản lý cài đặt hệ thống công thức lương trong công ty.

§  Khái niệm “hàm tính toán” trong công thức lương eTimeGold (Round, Roundup, Rounddown, Celling, Min, Max,…).

§  Khái niệm “sưu tập số liệu lương” trong eTimeGold và việc chủ động cài đặt công thức lương để thống kê, cộng dồn số liệu theo thời gian.

§  Khái niệm “tham số” và “đối tượng hiệu lực” trong công thức lương eTimeGold, hỗ trợ người dùng xử lý trường hợp công thức lương chỉ tính cho 1 nhóm nhân viên chỉ định và tách nhỏ công thức chính thành nhiều công thức tham số liên quan.

§  Kế thừa công thức lương để sử dụng chung cho các kỳ lương có cách tính lương giống nhau trong công ty mà không cần cài đặt lại.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext