Yếu Tố Nào Cấu Thành Nên 01 Công Thức Tính? PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương >


Công thức là tập hợp các yếu tố bao gồm: hạng mục, toán tử, hàm tính toán.

Sự linh hoạt và dễ dàng quản trị công thức phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các yếu tố cấu thành công thức.

Công thức lương của eTimeGold là thuộc lớp “Tính Toán” trong khái niệm 03 lớp của eTimeGold. Thành phần công thức, cũng như các toán tử có thể bố trí được trong 1 cell, giúp người quản trị công thức dễ dàng bảo trì, đồng thời tính tường minh của công thức cũng được thể hiện rõ nét ở yếu tố này.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext