I. Định Nghĩa Kỳ Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Công thức lương được định nghĩa theo các kỳ lương. Kỳ lương là khoảng thời gian quy định để tính lương cho nhân viên. Giao diện này cho phép người dùng tự định nghĩa thời gian kết lương thích hợp với tình hình thực tế của công ty.

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Định nghĩa kỳ lương có Mã kỳ lương BuiltCTTên kỳ lương Kỳ lương Cty TNHH An Nguyên. Thời điểm kết lương bắt đầu từ ngày 1 đến ngày cuối tháng.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã kỳ lương] nhập “BuiltCT”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tên kỳ lương], nhập “Kỳ lương Cty TNHH An Nguyên”.

c.     Đặt trỏ chuột ở cột [Từ ngày], nhập “1”.

d.     Đặt trỏ chuột ở cột [Từ ngày], nhập “31”.

e.     Cột [Thừa kế CTL]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Cột [Nhân viên hiệu lực]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Cột [Lùi Tháng]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

h.     Cột [Ẩn]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

4.     Click nút [Lưu Trữ] để hoàn tất định nghĩa Kỳ lương.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext