III. Khởi Tạo Công Thức Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Nội dung thực hành: Trong kỳ lương “NoneM” (tên kỳ lương = “Kỳ lương lùi tháng”), thực hành đặt công thức lương có Mã CT “TH.LCB” để lấy hạng mục lương cơ bản được khai báo trong hồ sơ nhân viên.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã KL]“NoneM” (cột [Tên kỳ lương]Kỳ lương lùi tháng). Click chọn tab [Công Thức Lương], click nút [New] trong vùng lưới dữ liệu của tab này để bắt đầu khởi tạo công thức lương.

3.     Khai báo thông tin công thức lương:

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã CTL], nhập “TH.LCB”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên CTL], nhập “LCB của NV (lấy từ hồ sơ nhân viên)”.

c.     Cột [Hide Rpt], [Inherit?]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Click nút [Update] để hoàn tất khởi tạo tên công thức lương.

e.     Ở tab [Công thức lương], Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã CTL]“TH.LCB”.

f.      Chọn tab [Chi Tiết CTL], click nút [Tạo Mới].

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [A], nhập “<r>”.

h.     Đặt trỏ chuột ở cột [B], nhập “[LuongPF]”.

i.      Đặt trỏ chuột ở cột [C], nhập “</r>”.

j.      Click nút [Lưu Trữ] để hoàn tất khai báo.

Kết quả:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext