I. Khái Quát Thành Phần Công Thức Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Thành phần công thức lương bao gồm các hạng mục do hệ thống chỉ định hoặc các hạng mục do người dùng khởi tạo trong quá trình vận hành hệ thống.

Tên Nhóm

Mô tả

CTL -  [TÊN KỲ LƯƠNG]

Chứa các công thức lương đã được định nghĩa theo kỳ lương

ĐỊNH NGHĨA GIỜ LÀM

Số liệu giờ làm theo thông tin đã được người dùng định nghĩa trong chức năng [Ca Kíp Bước 1].

KHOẢN CƠ BẢN

Số liệu mục cơ bản theo thông tin đã được người dùng định nghĩa trong chức năng [Hạng Mục Cơ Bản].

KHOẢN KHÁC

Số liệu khoản khác theo thông tin đã được người dùng định nghĩa trong chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

NGHỈ VẮNG

Số liệu theo thông tin loại nghỉ vắng đã được người dùng khởi tạo trong chức năng [Khởi Tạo Nghỉ Vắng].

PHỤ CẤP THỜI GIAN

Số liệu theo loại phụ cấp thời gian đã được người dùng khởi tạo trong chức năng [Khởi Tạo Phụ Cấp Thời Gian].

SYSTEM CÔNG

Số liệu hạng mục công quy định do hệ thống eTimeGold đưa ra

SYSTEM LƯƠNG

Số liệu hạng mục lương quy định do hệ thống eTimeGold đưa ra

TĂNG CA

Số liệu theo loại tăng ca đã được người dùng khởi tạo trong chức năng [Khởi Tạo Tăng Ca].

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML959510.PNGCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext