X. Tính Kế Thừa Của Công Thức Lương eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Định nghĩa công thức lương 01 lần và kế thừa để sử dụng lại cho các kỳ tính lương khác nhau. Đó là tính kế thừa công thức lương trong eTimeGold.

Cách khai báo kế thừa: chọn kỳ lương có định nghĩa các hạng mục cần kế thừa ở cột [Thừa kế CTL] khi khai báo thông tin kỳ lương.

Một công thức lương có 02 hình thức kế thừa đó là kế thừa công thức tính và kế thừa kết quả.

Kế thừa công thức tính tức là chỉ áp dụng cách tính của công thức còn số liệu sẽ thay đổi tùy thuộc vào số liệu của kỳ lương đang tính. Khi định nghĩa 01 hạng mục lương, eTimeGold mặc định là kế thừa công thức tính, không check chọn ở field [Inherit] ([Inherit]=0).

Ví dụ: đặt công thức A đếm số ngày nghỉ phép năm của nhân viên ở kỳ lương Base.

Kỳ lương 1 bắt đầu từ ngày 01.01.2012 đến 15.01.2012, có kế thừa công thức của kỳ lương Base.

Kỳ lương 2 bắt đầu từ ngày 16.01.2012 đến 31.01.2012, có kế thừa công thức của kỳ lương Base.

Dữ liệu nghỉ phép năm của nhân viên từ ngày 14.01.2012 đến ngày 17.01.2012 (không kể ngày chủ nhật). Kỳ lương 1 cho kết quả A=1 ngày, Kỳ lương 2 cho kết quả A=2 ngày.

Thiết lập công thức và kế thừa.

Hoạt động nghỉ phép của nhân viên.

nvpnamctl

Kết quả khi tính lương kỳ lương 1.

kl1kq

Kết quả khi tính lương kỳ lương 2.

kl2kq1

 

 

 

 

Kế thừa kết quả nghĩa là kỳ lương đang tính sẽ sử dụng kết quả của công thức được tính ở kỳ lương được chọn kế thừa. Check chọn ở field [Inherit] ([Inherit]=1) đối với hạng mục lương cần kế thừa kết quả tính.

Ví dụ: đặt công thức A đếm số ngày nghỉ phép năm của nhân viên ở kỳ lương 1.

Kỳ lương 1 bắt đầu từ ngày 01.01.2012 đến 15.01.2012, không kế thừa công thức lương.

Kỳ lương 2 bắt đầu từ ngày 16.01.2012 đến 31.01.2012, có kế thừa kỳ lương 1 trong đó hạng mục A chỉ kế thừa kết quả.

Dữ liệu nghỉ phép năm của nhân viên từ ngày 14.01.2012 đến ngày 17.01.2012 (không kể ngày chủ nhật).

Kỳ lương 1 cho kết quả A=1 ngày, Kỳ lương 2 cho kết quả A=1 ngày.

Thiết lập công thức và kế thừa.

Hoạt động nghỉ phép của nhân viên.

nvpnamctl

Kết quả khi tính lương kỳ lương 1.

kq111

Kết quả khi tính lương kỳ lương 2.

kq1111

Tùy theo nhu cầu sử dụng người dùng sẽ lựa chọn cho mình cách kế thừa thích hợp.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext