XI. Đối Tượng Hiệu Lực Kỳ Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Đối tượng hiệu lực dùng để xử lý trường hợp kỳ lương chỉ tính cho nhóm nhân viên được chỉ định. Mặc định khi không khai báo, phần mềm sẽ hiệu lực tính lương toàn bộ nhân viên.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung thực hành: khai báo kỳ lương “Kỳ lương nhóm lắp đặt” với Mã KL“KLgptLD” kết lương từ ngày 1 đến ngày cuối tháng của tháng hiện đang tính lương, kỳ tính lương này chỉ áp dụng cho nhân viên thuộc nhóm “Lắp đặt chuyên biệt”, có ký hiệu nhóm là “gtpS”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã kỳ lương] nhập KLgptLD”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tên kỳ lương], nhập “Kỳ lương nhóm lắp đặt”.

c.     Cột [Từ ngày]: nhập “1”.

d.     Cột [Từ ngày]: nhập 31”.

e.     Cột [Thừa kế CTL]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Tại cột [Nhân viên hiệu lực]: click chuột vào biểu tượng , màn hình hiển thị form danh sách nhóm nhân sự cho người dùng chọn. Trong form [Chọn Nhóm Hiệu Lực], Click chọn dòng dự liệu có cột [Mã Nhóm]“gtpS”, click nút [Thực hiện].

g.     Cột [Lùi Tháng]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

h.     Cột [Ẩn]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

4.     Click nút [Lưu Trữ], hoàn thành thao tác định nghĩa kỳ lương lùi tháng.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext