II. Quy Ước Cài Đặt Công Thức Lương Trên eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Công thức lương trên eTimeGold tuân theo quy ước cài đặt “tag”.

“Tag” là ký tự bắt đầu cho 01 quy ước tính.

Quy ước “tag” được đặt trong dấu ngoặc nhọn < >.

Khi bắt đầu khai báo thì mở “tag”. Quy ước chung cho mở “tag”: < ký tự quy ước tag theo nhu cầu cài đặt >

Kết thúc khai báo bằng cách đóng “tag”. Quy ước đóng “tag”: </ ký tự quy ước tag theo nhu cầu cài đặt >

Đôi khi chỉ có mở tag nhưng không có đóng tag.

Những “tag” được dùng trong eTimeGold:

              Tag r: <r> hạng mục trả về kết quả cuối cùng của công thức lương </r>

              Tag p: <p> hạng mục tham số cần tách </p> và < TenThamSo> định nghĩa CT tham số </TenThamSo>

              Tag valid: <valid> đối tượng hiệu lực </vaid>

              Tag //: ghi chú khi cài đặt. Tag này không có đóng tag, mặc định nội dung trên dòng dữ liệu bắt đầu sau tag này là nội dung chú thích, không tham gia tính toán.

 

 

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext