III. Đặc Điểm Công Thức Lương Trong 01 Cell Của eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


eTimeGold mang đến cho người dùng khái niệm “công thức lương trên 01 cell”. Ở đây người dùng sẽ định nghĩa các yếu tố cấu thành công thức lương trên cùng 01 cell. Phần mềm sẽ tự động phân biệt đâu là thành phần tính toán, đâu là toán tử và đâu là điều kiện tính, …Tính tường minh và chủ động của công thức lương được thể hiện rất rõ, mang đến sự thuận lợi khi vận hành, quản lý và bảo trì hệ thống công thức lương.

 

 

 

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext