V. Thứ Tự Ưu Tiên Toán Tử Trong Công Thức Lương eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quy luật của toán học khi thực hiện các toán tử đó là “nhân chia trước, cộng trừ sau”. Nhưng đôi khi có những trường hợp thực tế, người dùng muốn ưu tiên thực hiện phép toán cộng, trừ trước phép toán nhân chia.

Công thức lương eTimeGold cũng có thứ tự ưu tiên như phép toán số học. Người dùng sẽ sử dụng các cặp dấu ngoặc đơn ( ) để gom nhóm ưu tiên thực hiện toán tử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext