VI. 5 Đặc Điểm Nổi Bật Khi Quản Trị Công Thức Lương eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Công thức lương eTimeGold không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa hạng mục và các toán tử (+, - , *, /) mà còn cung cấp cho người dùng các tiện ích linh hoạt, đủ đáp ứng nhu cầu tính toán từ đơn giản đến phức tạp. Công thức lương eTimeGold mang 5 đặc điểm quản trị sau:

1.     Hàm tính toán.

2.     Đối tượng hiệu lực công thức.

3.     Tham số trong công thức.

4.     Công thức sưu tập.

5.     Kế thừa công thức.

Hàm tính toán

eTimeGold đưa ra bộ hàm tính toán nhằm mục đích giải quyết các biến chuyển số liệu (làm tròn, thống kê, loại bỏ phần thập phân, …) trong quá trình tính lương theo chính sách lương của từng công ty.

Cách khai báo và vận dụng hàm đơn giản.

VD: ROUND([HMLuong],-3)

Một số hàm tính toán thông dụng

ctlfuc


Nội dung thực hành: Trong kỳ lương “NoneM” (tên kỳ lương = “Kỳ lương lùi tháng”), thực hành đặt công thức lương thực lĩnh (mã CTL: B.ThucLinh) được tính bằng hiệu của tổng các khoản thu (mã CTL: B.TongThu) và tổng các khoản trừ (mã CTL: B.TongTru), có làm tròn lên theo 01 chữ số thập phân.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã KL]“NoneM” (cột [Tên kỳ lương]Kỳ lương lùi tháng). Click chọn tab [Công Thức Lương], click nút [New] trong vùng lưới dữ liệu của tab này để bắt đầu khởi tạo công thức lương.

3.     Khai báo thông tin công thức lương:

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã CTL], nhập “B.ThucLinh”.


b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên CTL], nhập “Lương thực lĩnh”.

c.     Cột [Hide Rpt], [Inherit?]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Click nút [Update] để hoàn tất khởi tạo tên công thức lương.

e.     Ở tab [Công thức lương], Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã CTL]“B.ThucLinh”.

f.      Chọn tab [Chi Tiết CTL], click nút [Tạo Mới].

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [A], nhập “<r>”.

h.     Đặt trỏ chuột ở cột [B], nhập “ROUND(([B.TongThu]-[B.TongTru]),1)”.

i.      Đặt trỏ chuột ở cột [C], nhập “</r>”.

j.      Click nút [Lưu Trữ].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext