Chương 14: Tính Lương PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Định nghĩa hệ thống ngạch, bậc lương sử dụng trong công ty.

§  Hạng mục cơ bản

Ø Thiết lập hạng mục cơ bản để quản lý các mục lương biến động không theo quy tắc chung cho các đối tượng nhân viên.

Ø Xem kết quả số liệu hạng mục cơ bản theo ngày được chọn.

§  Chọn nhân viên để tính lương

Ø Tính lương theo nhân viên chỉ định

Ø Tính lương theo phòng ban

Ø Tính lương theo chi nhánh

Ø Tính lương toàn tổng công ty

§  Trích lọc dữ liệu lương.

§  Truy xuất báo cáo lương.

§  Tự điều tra kết quả lương của nhân viên.

§  Quản lý lương chuyển khoản/ tiền mặt.

§  Truy xuất báo cáo chi tiết.

§  In ấn phiếu lương cá nhân.

§  Truy xuất số liệu tổng hợp lương.

§  Tự điều chỉnh và thay đổi báo cáo lương phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty.

§  Trích lọc số liệu chi tiết (tổng hợp) của nhân viên theo từng phòng ban phục vụ báo cáo cho các cơ quan nhà nước: BHXH, TTNCN.

§  Trích lọc số liệu chi tiết (tổng hợp) của nhân viên theo từng chi nhánh phục vụ báo cáo cho các cơ quan nhà nước: BHXH, TTNCN.

§  Trích lọc số liệu chi tiết (tổng hợp) của nhân viên trong tổng cty phục vụ báo cáo cho các cơ quan nhà nước: BHXH, TTNCN.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext