I. Định Nghĩa Ngạch Bậc Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Chức năng [Ngạch bậc lương] được sử dụng khi doanh nghiệp sử dụng tính lương theo thang bảng lương.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo ngạch bậc lương cho cấp trưởng phòng.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ngạch Bậc Lương].

2.     Tại phần lưới dữ liệu ngạch lương chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo ngạch lương mới.

3.     Màn hình mới hiện ra cho phép người dùng khai báo ngạch lương.

4.     Tại cột [Mã ngạch lương] nhập “NTP”.

5.     Tại cột [Tên ngạch lương] nhập “Ngạch Trưởng Phòng”.

6.     Tại cột [Hệ số khởi điểm ngạch] nhập “1.4”.

7.     Tại cột [Tiền khởi điểm ngạch] nhập “1120000”.

8.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo ngạch lương.

9.     lick chọn ngạch lương mới tạo có mã ngạch [NTP].

10. Tại phần [Bậc Lương] chọn [New] để bắt đầu khởi tạo bậc lương cho ngạch lương đang chọn.

11. Tại phần [Bậc Lương] xuất hiện giao diện mới cho phép người dùng khai báo bậc lương.

12. Tại cột [Mã bậc lương] nhập “BTP1”.

13. Tại cột [Tên bậc lương] nhập “Bậc 1”.

14. Tại cột [Hệ số khởi điểm bậc] nhập “1.4”.

15. Tại cột [Tiền khởi điểm bậc] nhập “1120000”.

16. Chọn [Save] để lưu lại khởi tạo bậc lương.

1.     Tương tự khởi tạo các bậc lương khác cho ngạch lương đang chọn.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext