II. Khởi Tạo Hạng Mục Cơ Bản PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo hạng mục cơ bản có tên phụ cấp tay nghề.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Giao diện ban đầu của chức năng [Hạng Mục Cơ Bản].

3.     Ý nghĩa các nút chức năng ở mỗi vùng.

Vùng quản lý các hạng mục cơ bản.

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới thông tin một loại hạng mục cơ bản.

Dùng để chỉnh sửa một thông tin hạng mục cơ bản đang click chọn.

Dùng để xóa loại hạng mục cơ bản đang chọn.

Làm mới lưới dữ liệu thông tin loại hạng mục cơ bản đã khai báo.

Xuất báo cáo đối tượng hạng mục cơ bản đang chọn.

Vùng lịch sử nhập liệu.

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới giá trị hiệu lực cho hạng mục đang chọn ở trên.

Dùng để chỉnh sửa giá trị hiệu lực đã khai báo.

Dùng để xóa giá trị hiệu lực đang chọn.

Chọn nhân viên hiệu lực cho giá trị và loại hạng mục đang chọn.

Xóa nhân viên đang click chọn ra khỏi lưới dữ liệu.

Cập nhật giá trị mới cho nhân viên.

 

Vùng bảng kết quả.

Nút

Mô tả

Làm mới lại lưới dữ liệu, cập nhật giá trị mới trên lưới.

Xuất file Excel bảng kết quả đang hiển thị.

4.     Khởi tạo hạng mục cơ bản mới.

a.     Chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo hạng mục cơ bản mới.

b.     Màn hình mới hiện ra cho phép người dùng nhập liệu.

c.     Tại cột [Ký hiệu] nhập “PCTN”.

d.     Tại cột [Mô tả] nhập “Phụ cấp tay nghề”.

e.     Tại cột [Ngày hiệu lực] chọn nút looku để chọn ngày tháng bắt đầu hiệu lực cho hạng mục đang tạo.

D:\Users\HDD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML13cbbc6.PNG

f.      Click chọn ngày 28/2/2012 hoặc gõ vào 2/28/2012.

g.     Tại cột [Ghi Chú] để mặc định của hệ thống.

h.     Click chọn nút [Lưu Trữ] để lưu lại khởi tạo.

5.     Khai báo giá trị cho hạng mục [Phụ cấp tay nghề] mới tạo ra.

a.     Chọn [Tạo Mới] tại vùng nhập liệu giá trị hiệu lực.

b.     Màn hình mới hiển thị cho phép nhập liệu giá trị.

c.     Tại cột [Ngày] chọn ngày 28/2/2012, đây là ngày hiệu lực cho giá trị.

d.     Tại cột [Giá Trị] nhập “200000”.

e.     Tại cột [Ghi chú] nhập “Tiền phụ cấp tây nghề”.

f.      Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.

6.     Khai báo vùng chọn nhân viên hiệu lực.

a.     Click chọn nút [Chọn Nhân Viên] để bắt đầu chọn nhân viên hiệu lực cho hạng mục và giá trị hiệu lực đang chọn.

b.     Form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên.

D:\Users\HDD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1527c66.PNG

c.     Check chọn nhân viên có mã AC = 1 và click nút [Thực Hiện] để hoàn thành việc chọn.

7.     Xem bảng kết quả.

a.     Tại cột [Ngày hiệu lực] click chọn để chọn ngày xem kết quả.

b.     Click chọn ngày 28/2/2012.

c.     Click chọn nút [Refresh] để xem hiệu lực nhân viên tại ngày đang chọn.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext