V. Xem Kết Quả Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Bảng kết quả chi tiết này sẽ hỗ trợ người dùng điều tra số liệu lương cho từng nhân viên.

Trích lọc dữ liệu lương

Các lưới dữ liệu công đều cho phép người dùng trích lọc dữ liệu.

Nội dung thực hành: Lọc dữ liệu lương chi tiết tháng 1.2012 của nhân viên Mã AC=5 với điều kiện lọc là [Tên Hạng Mục Lương]=”Phụ cấp tay nghề”.

1.     Thực hiện tính lương tháng 1.2012 cho nhân viên có Mã AC=5.

2.     Tại vùng lưới dữ liệu hiển thị kết quả lương chi tiết:

a.     Ở cột [Tên Hạng Mục Lương], click chuột vào biểu tượng C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML188c4fb.PNG, chọn dòng dữ liệu Phụ cấp tay nghề.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML52ff46.PNG


b.     Kết quả hiển thị sau khi lọc theo điều kiện [Tên Hạng Mục Lương] = Phụ cấp tay nghề.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5611cc.PNG

Sắp xếp dữ liệu

Các lưới dữ liệu lương đều cho phép người dùng sắp xếp dữ liệu.

Nội dung thực hành: Sắp xếp dữ liệu dữ liệu lương chi tiết tháng 1.2012 của nhân viên Mã AC=5 theo thứ tự tăng dần cột [Giá Trị].

1.     Thực hiện tính lương tháng 1.2012 cho toàn bộ nhân viên.

2.     Tại vùng lưới dữ liệu hiển thị kết quả lương chi tiết:

a.     Click chuột tại cột [Giá Trị] để thực hiện sắp xếp, sẽ thấy biểu tượng sắp xếp xuất hiện kề bên biểu tượng lọc C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML188c4fb.PNG.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML63c275.PNG

b.     Kết quả sau khi sắp xếp.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext