I. Mã Văn Bản Tự Động & Hạng Mục Cơ Bản PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 2 chọn lựa khi cấp phát mã quyết định khen thưởng

Chọn lựa 1: Tự nhập mã văn bản khi phát sinh chứng từ

Mặc định phần mềm sẽ để người dùng tự cấp phát mã văn bản khi phát sinh phiếu đổi hạng mục cơ bản.

Chọn lựa 2: Phát sinh mã văn bản tự động

Nội dung thực hành: Cấp phát mã tự động cho các chứng từ đổi hạng mục cơ bản.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Tại cột [Mã tự động], click chuột cào biểu tương lookup , màn hình hiển thị danh sách mã văn bản đã khởi tạo cho người dùng chọn.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Mã Tự Động]“QĐ HM cơ bản”. Click nút [Thực Hiện].

4.     Click nút [Lưu Trữ].

 

Sử dụng cách phát sinh mã tự động, khi soạn thảo người dùng sẽ nhìn thấy chữ AutoCode ở cột mã chứng từ. Khi đó eTimeGold sẽ tự động lock nhập liệu của người dùng ở cột [Mã chứng từ].

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext