II. Biểu Mẫu Hạng Mục Cơ Bản PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


eTimeGold cung cấp 01 biểu mẫu quyết định mặc định, được dùng chung.

Upload mẫu quyết định của chứng từ hạng mục cơ bản

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Click nút [Browse] và chỉ đường dẫn đến thư mục C:\Template.

3.     Click chọn file template cdndQDBasic.repx, click nút Open

4.     Click nút [Lưu trữ]

Download mẫu quyết định của chứng từ hạng mục cơ bản

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Click vào nút [Download Template].

3.     Chọn Save File và chọn nơi lưu trữ file Rpt_DoiHangMucCoBan.repx

Xem mẫu quyết định của chứng từ hạng mục cơ bản

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Click nút [Xem Template] để hiển thị mẫu quyết định đã upload.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext