III. Khởi Tạo Thuộc Tính Riêng Để Quản Lý Đổi Hạng Mục Cơ Bản PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Tạo thuộc tính kiểu số có tên Số lần phát sinh chứng từ của phòng ban.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Thuộc Tính Mở Rộng], click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

3.     Khai báo thông tin:

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu], nhập KT_MR.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả], nhập Số lần phát sinh chứng từ của phòng ban.

c.     Tại cột [Kiểu dữ liệu], Click chuột vào biểu tượng SNAGHTMLb61ff2, click chọn Kiểu số.

d.     Cột [Giá trị (min)]: nhập “1”.


e.     Cột [Giá trị (max)]: nhập “100”.

4.     Click nút [Lưu trữ].

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext